VĂN BẢN PHÁP LUẬT, VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA TRƯỜNG

  1. Luật Giáo dục Đại học 2012
  2. Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
  3. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ban hành Điều lệ trường đại học
  4. Hướng dẫn thực hành 5S tại hành lang, khuôn viên, khu vực chung
  5. Quy định thực hiện nội quy lớp học, tác phong và trang phục sinh viên năm học 2019 – 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *