NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

Với ngành Luật Kinh tế, sinh viên sẽ được đào tạo sâu hơn những kiến thức và kỹ năng về thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp

 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

NGÀNH LUẬT

Điểm nhấn của ngành Luật là ngoài các khối kiến thức chung về dân sự, hình sự, đất đai, hành chính, quốc tế ở những năm đầu, từ năm 3 các bạn sinh viên có thể lựa chọn 1 trong 2 chuyên ngành Luật Dân sự hoặc Luật Hình sự để nghiên cứu chuyên sâu hơn về các lĩnh vực như hợp đồng và bồi thường hợp đồng, công chứng, chứng thực, khoa học về điều tra hình sự, tư pháp hình sự…

 

NGÀNH LUẬT

NGÀNH LUẬT KINH TẾ-ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Sinh viên có thể tiếp cận với các học phần mới theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng khi làm việc không chỉ trong nước mà còn Quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội được học hỏi kinh nghiệm từ các giảng viên từng tu nghiệp và học tập ở nước ngoài.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT