DH Van lang hoi phap luat 004

 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC – HỆ TIÊU CHUẨN

Khoa Luật hiện có 2 ngành đào tạo tiêu chuẩn bậc đại học là ngành Luật và ngành Luật Kinh tế với thời gian đào tạo 4 năm.