Hợp tác Quốc tế

HỢP TÁC QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU CHUNG

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Văn Lang nói chung và Khoa Luật của trường nói riêng.

Khoa Luật luôn nhận thức được rằng chỉ thông qua hợp tác và hội nhập quốc tế. Khoa mới có thể tiếp cận với tri thức mới, những mô hình giáo dục và đào tạo hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, khẳng định vị thế về chất lượng đào tạo, phát triển môi trường học thuật, nghiên cứu pháp lý của Khoa.

Với lý do này, Khoa Luật đang tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các trường luật, đại học lớn có khoa luật trong khu vực và thế giới. Ngoài ra, Khoa đang cố gắng tăng cường hợp tác với các đơn vị, công ty và các tổ chức nước ngoài trong việc đào tạo và tiếp nhận sinh viên Luật tốt nghiệp khá, giỏi của Trường vào làm việc để tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng và nâng cao kiến thức kỹ năng trong môi trường pháp lý quốc tế. Điều này thực sự là động lực thúc đẩy sinh viên nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Hiện nay, Khoa Luật đã có mối quan hệ với đối tác ở một số trường danh tiếng tại Philippines, Thái Lan, Úc, Anh và Phần Lan. Trong tương lai, Khoa Luật sẽ nâng tầm mối quan hệ này bằng việc kí kết các chương trình hợp tác lâu dài về việc trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu khoa học pháp lý để Khoa Luật có cơ hội hiểu biết về văn hóa, học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, hình thành kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và sử dụng ngoại ngữ chuẩn bị hội nhập quốc tế lâu dài. Bên cạnh đó, Khoa cũng sẽ tiếp tục tăng cường tìm kiếm đối tác nước ngoài khác trong việc đào tạo và tuyển dụng sinh viên Luật của Trường Đại học Văn Lang.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *