NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: “CÔNG ƯỚC VIÊN 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ”

Ngày 18/12/2015, Việt Nam đệ trình văn bản gia nhập Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (viết tắt là CISG) và trở thành thành viên thứ 85 của Công ước. Việc CISG chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01/01/2017 sẽ tác động không nhỏ đến tư duy của các thương nhân Việt Nam khi tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế.

Để có thể rút ra được các bài học kinh nghiệm cho thương nhân Việt Nam trong giai đoạn sắp tới, nhóm giảng viên Khoa Luật – Trường Đại học Văn Lang đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và một số vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”. Đề tài do Ths. GVC. Nguyễn Thị Yên làm chủ nhiệm.

Là một trong những Công ước quốc tế về mua bán hàng hóa quốc tế giữa các thương nhân có độ phủ rộng nhất và đã được nhiều thương nhân Việt Nam lựa chọn làm luật áp dụng để điều chỉnh hợp đồng từ trước khi Việt Nam trở thành thành viên của Công ước, nhưng quy định của CISG không tránh được việc có “độ vênh” nhất định với hệ thống pháp luật quốc gia khi xem xét các vấn đề về thiệt hại, bồi thường, miễn trách nhiệm,… trong đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Thông qua phương pháp phân tích và so sánh, nhóm tác giả đã chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt giữa quy định của CISG và pháp luật trong nước. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm cho thương nhân Việt Nam khi trở thành một bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Đề tài được thực hiện trong vòng 6 tháng và đã hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, để trao đổi thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu đề tài về CISG, nhóm tác giả cũng đã tổ chức một buổi hội thảo với các học giả tại các trường đại học khác như Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bình Dương vào ngày 22/7/2020.

GV Khoa Luật chụp ảnh cùng Hội đồng nghiệm thu

 

Bài: ThS. Đoàn Kim Vân Quỳnh

Ảnh: ThS. Nguyễn Ngọc Biện Thùy Hương

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *