Trụ sở

45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam


Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh
Email: k.luat@vanlanguni.edu.vn
Điện thoại: 028 7109 9245
Website: luat.vanlanguni.edu.vn

 

ĐĂNG KÝ LIÊN HỆ