HỢP TÁC QUỐC TẾ

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại học Văn Lang nói chung và Khoa Luật của trường nói riêng.

XEM THÊM

HỢP TÁC TRONG NƯỚC

Hiện nay, các hoạt động hợp tác trong nước của Khoa đã tạo được niềm tin với các công ty Luật, các văn phòng Luật sư, các cơ quan tư pháp và doanh nghiệp khác. Cụ thể, Khoa đã có mối liên hệ với hơn 20 đối tác trong nước có uy tín trong lĩnh vực Luật pháp góp phần tạo điều kiện thuận cho sự phát triển chuyên môn của sinh viên Khoa.

XEM THÊM