GIỚI THIỆU CHUNG

Đội ngũ giảng viên Khoa Luật là những Thầy, Cô có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý tại những cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực phía Nam, cùng nhiều giảng viên trẻ, tốt nghiệp nước ngoài, nhiều luật sư có kinh nghiệm nghề nghiệp, tham gia giảng dạy, nghiên cứu, với tinh thần tận tụy, nhiệt huyết và hết mình vì sinh viên.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Khoa Luật gồm:

  • Ban Chủ nhiệm Khoa: Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa;

  • 5 Bộ môn: Luật Hành chính – Nhà nước; Luật Dân sự; Luật Thương mại; Luật Thương mại Quốc tế và Luật Hình sự. Bộ môn gồm có Trưởng/Phó trưởng Bộ môn và các giảng viên;

  • Khối hành chính: Thư ký Khoa và Trợ lý CTSV.

Các giảng viên thỉnh giảng của Khoa Luật ĐH Văn Lang bao gồm những thầy, cô đến từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật hàng đầu ở phía Nam và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật./.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. GVCC BÙI ANH THỦY

TEL: (028) 7109 9245   EXT: 4061   Email: thuy.ba@vlu.edu.vn

PGS. TS. GVCC Bùi Anh Thủy nguyên là Hiệu trưởng Trường Nhân lực Quốc tế, nguyên Giám đốc Trường ĐH Lao động – Xã hội CSII tại TP. HCM.

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn các bậc đại học và sau đại học tại các trường Đại học đào tạo Luật hàng đầu khu vực phía Nam; Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành giáo dục.

TÓM TẮT THÔNG TIN

PHÓ TRƯỞNG KHOA : TS. VŨ THỊ THÚY

TEL: (028) 7109 9245    Email: thuy.vt@vlu.edu.vn

Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Hình sự – Tố tụng hình sự tại Đại học Luật Tp.HCM, Đại học Cần Thơ;

Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân Tp.HCM (2 nhiệm kỳ)

Tác giả/đồng tác giả các giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu học tập và các bài báo khoa học

LÝ LỊCH KHOA HỌC
BỘ MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH - NHÀ NƯỚC

TRƯỞNG BỘ MÔN: PGS.TS.GVCC PHAN QUANG THỊNH 

TEL: (028) 7109 9245    Email: thinh.pq@vlu.edu.vn

Nguyên Trưởng Bộ môn Quản lý Nhà nước tại Đại học An Ninh, hơn 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường đào tạo luật khác như Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Văn hóa, Trường Quân sự Quân khu 7,….

Nguyên Thành viên hội đồng sáng lập Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh

Tham gia hơn 10 đề tài NCKH các cấp, xuất bản 15 Giáo trình, sách chuyên khảo, Tập bài giảng về pháp luật và Lý luận QLNN, hơn 30 bài viết đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế.

Hướng dẫn thực hiện nhiều đề tài NCKH, trong đó có 8 công trình đạt giải thưởng cấp Trường, cấp Thành và cấp Bộ.

TÓM TẮT THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

TS. GVCC

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung Ương

TÓM TẮT THÔNG TIN

TS. GVC. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN

Hơn 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Luật Tp.HCM và các Trường đào tạo luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. GVC NGUYỄN THỊ NHÀN

Hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Luật Tp.HCM và các Trường đào tạo luật

TÓM TẮT THÔNG TIN
A person wearing a suit and tie Description automatically generated

THS. LS ĐỖ QUANG THUẦN

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy;

Thành viên Đoàn Luật sư Tp.HCM

Hơn 30 năm kinh nghiệm công tác thực tế trong ngành xây dựng và tư vấn luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. NCS. NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Hơn 13 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học An ninh nhân dân và các Trường đào tạo Luật. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích nổi bật trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 2018. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt thành tích cao, 2018

TÓM TẮT THÔNG TIN
BỘ MÔN LUẬT DÂN SỰ
A person in a yellow shirt Description automatically generated

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: THS. ĐINH LÊ OANH

TEL: (028) 7109 9245 EXT: 4061   Email: oanh.dl@vlu.edu.vn 

ThS. Đinh Lê Oanh có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường đào tạo Luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

PGS. TS. BÙI ANH THỦY

PGS. TS. GVCC Bùi Anh Thủy nguyên là Hiệu trưởng Trường Nhân lực Quốc tế, nguyên Giám đốc Trường ĐH Lao động – Xã hội CSII tại TP. HCM. Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn các bậc đại học và sau đại học tại các trường Đại học đào tạo Luật hàng đầu khu vực phía Nam; Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành giáo dục.

TÓM TẮT THÔNG TIN

TS. LS. LƯU TIẾN DŨNG

 Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. GVC. BÙI THỊ KIM NGÂN

Nguyên Phó trưởng Khoa Luật Dân sự – Đại học Luật Tp.HCM

Hơn 40 kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS.LS.

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

Thành viên Đoàn Luật sư Tp.HCM, hơn 15 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng.

Hơn 10 năm giảng dạy tại Đại học Lao động – Xã hội CSII

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. ĐINH THU THỦY

Nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6, Tp. HCM

Cựu sinh viên Khoa Luật Kinh doanh (tiền thân Khoa Luật ngày nay).

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. TRẦN DIỆU THÚY

Thạc sĩ chuyên ngành Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật và Kinh doanh quốc tế
(Transnational Law and Business University)

TÓM TẮT THÔNG TIN
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI
A person wearing a suit and tie smiling at the camera Description automatically generated

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: THS. TRẦN MINH TOÀN

TEL: (028) 7109 9245 EXT: 4061   Email: toan.tm@vlu.edu.vn

Ths. Trần Minh Toàn có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Tp. Hồ Chí Minh và có hơn 3 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý bộ môn.

TÓM TẮT THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

A person wearing glasses and smiling at the camera Description automatically generated

PGS. TS. LÊ THỊ BÍCH THỌ

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học đào tạo luật hàng đầu cả nước

TÓM TẮT THÔNG TIN

PGS. TS. NCVCC

NGUYỄN THỊ VIỆT HƯƠNG

Nguyên Phó viện trưởng, Trưởng phòng nghiên cứu Viện Nhà nước và Pháp luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS.GVC NGUYỄN HỮU BÌNH

20 năm kinh nghiệm giảng dạy các trường Đại học có đào tạo luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS.GVC.

NGUYỄN THỊ THANH LÊ

Nguyên Trưởng Bộ môn Luật Thương mại, Khoa Thương mại, ĐH Luật Tp.HCM

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo luật

TÓM TẮT THÔNG TIN
A person wearing a suit and tie smiling at the camera Description automatically generated

THS. LS. NGUYỄN HOÀI BẢO

Thành viên Đoàn luật sư Tp. HCM, hơn 15 năm kinh nghiệm thực tế trong tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng.

TÓM TẮT THÔNG TIN
A girl sitting on a table Description automatically generated

THS. NGUYỄN NGỌC BIỆN

THÙY HƯƠNG

Trên 10 công trình, bài báo NCKH đăng tạp chí, kỷ yếu trong và ngoài nước

Tham gia giảng dạy sinh viên chương trình đào tạo quốc tế tại các Trường Đại học;

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN

Hơn 8 năm kinh nghiệm thực tiễn tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. PHAN THỴ TƯỜNG VI

Hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường đào tạo luật như Đại học Luật Tp.HCM, Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG Tp.HCM), Đại học Tôn Đức Thắng…. và tham gia tư vấn pháp lý tại các công ty, doanh nghiệp.

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. TRẦN THIÊN TRANG

Thạc sĩ Luật, Trường Luật – Đại học Deakin (Úc). Giải thưởng học thuật Deakin Deans Merit List 2020

 

TÓM TẮT THÔNG TIN
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: THS. GVC NGUYỄN THỊ YÊN 

TEL: (028) 7109 9245    Email: yen.nt@vlu.edu.vn

Nguyên Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.HCM

Hơn 35 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Luật Tp.HCM và các Trường đào tạo luật;

Tham gia nhiều đề tài NCKH các cấp, đồng tác giả nhiều đầu sách chuyên môn.

TÓM TẮT THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

PGS.TS. NCVCC

ĐINH NGỌC VƯỢNG

Phó Tổng Thư ký Đề án Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Khoa Luật

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. ĐOÀN KIM VÂN QUỲNH

Nguyên Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế, Đại học Toulouse I CH Pháp (Chương trình liên kết giữa Đại học Toulouse I – Đại học Quốc gia Hà Nội)

TÓM TẮT THÔNG TIN
A person in a red dress standing in a room Description automatically generated

THS. LS. VŨ THỊ BÍCH HẢI

Hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy, 8 năm kinh nghiệm thực tế

Thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. LÊ HỒ TRUNG HIẾU

Thạc sĩ chuyên ngành luật doanh nghiệp, thương mại và giải quyết tranh chấp, Đại học New South Wales năm 2015; Thạc sĩ kế toán -chuyên ngành kế toán chuyên nghiệp, năm 2017 tại đại học Charles Sturt;

Hơn 5 năm kinh nghiệm thực tế

TÓM TẮT THÔNG TIN
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
A picture containing outdoor, grass, person, standing Description automatically generated

TRƯỞNG BỘ MÔN: TS. GVC VŨ THỊ THÚY

TEL: (028) 7109 9245    Email: thuy.vt@vlu.edu.vn

Hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Hình sự – Tố tụng hình sự tại Đại học Luật Tp.HCM, Đại học Cần Thơ;

Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân Tp.HCM (2 nhiệm kỳ)

Tác giả/đồng tác giả các giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu học tập và các bài báo khoa học

TÓM TẮT THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

TS. BÙI THẾ TỈNH

Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an

Tham gia các đề tài NCKH, tác giả của nhiều bài báo khoa học

TÓM TẮT THÔNG TIN

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN: TS. NGUYỄN TẤT THÀNH

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học An ninh

Tác giả của 30 bài báo khoa học đăng tạp chỉ trong nước và quốc tế

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. LS. CAO NGỌC SƠN

Thành viên Đoàn Luật sư Tp.HCM, hơn 10 năm kinh nghiệm thực tế.

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp

Từng là thành viên Trung tâm tư vấn pháp luật và đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật
TP.HCM

TÓM TẮT THÔNG TIN

THS. LS. TRẦN VĨ CƯỜNG

Thành viên Đoàn Luật sư Tp.HCM, hơn 20 năm kinh nghiệm thực tế.

TÓM TẮT THÔNG TIN
KHỐI HÀNH CHÍNH

THƯ KÝ KHOA

CN. TRẦN HOÀI BẢO VY

TÓM TẮT THÔNG TIN
A person sitting at a table with a computer and smiling at the camera Description automatically generated

TRỢ LÝ CTSV

CN. PHAN THỊ THÙY DƯƠNG

TÓM TẮT THÔNG TIN