GIỚI THIỆU CHUNG

Đội ngũ giảng viên Khoa Luật là những Thầy, Cô có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý tại những cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực phía Nam, cùng nhiều giảng viên trẻ, tốt nghiệp nước ngoài, nhiều luật sư có kinh nghiệm nghề nghiệp, tham gia giảng dạy, nghiên cứu, với tinh thần tận tụy, nhiệt huyết và hết mình vì sinh viên.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Khoa Luật gồm:

  • Ban Chủ nhiệm Khoa: Trưởng Khoa, Phó trưởng Khoa;

  • 4 Bộ môn: Luật Thương mại – Dân sự; Luật Hiến pháp – Hành chính; Luật Quốc tế và Luật Hình sự. Bộ môn gồm có Trưởng/Phó trưởng Bộ môn và các giảng viên;

  • Khối hành chính: Thư ký Khoa và Trợ lý CTSV.

Các giảng viên thỉnh giảng của Khoa Luật ĐH Văn Lang bao gồm những thầy, cô đến từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật hàng đầu ở phía Nam và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp luật./.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TRƯỞNG KHOA: PGS.TS. GVCC BÙI ANH THỦY

TEL: (028) 7109 9245   EXT: 4061   Email: thuy.ba@vlu.edu.vn

PGS. TS. GVCC Bùi Anh Thủy nguyên là Hiệu trưởng Trường Nhân lực Quốc tế, nguyên Giám đốc Trường ĐH Lao động – Xã hội CSII tại TP. HCM.

Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn các bậc đại học và sau đại học tại các trường Đại học đào tạo Luật hàng đầu khu vực phía Nam; Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành giáo dục.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

PHÓ TRƯỞNG KHOA : THS. GVC. NGUYỄN HỮU BÌNH

TEL: (028) 7109 9245    Email: binh.nh@vlu.edu.vn

ThS. GVC Nguyễn Hữu Bình có hơn 25 năm gắn bó với Trường Đại học Văn Lang, gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh.

LÝ LỊCH KHOA HỌC
BỘ MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI - DÂN SỰ

TRƯỞNG BỘ MÔN: PGS. TS. GVCC BÙI ANH THỦY

TEL: (028) 7109 9245 EXT: 4061   Email: thuy.ba@vlu.edu.vn

PGS. TS. GVCC Bùi Anh Thủy nguyên là Hiệu trưởng Trường Nhân lực Quốc tế, nguyên Giám đốc Trường ĐH Lao động – Xã hội CSII tại TP. HCM. Thầy có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn các bậc đại học và sau đại học tại các trường Đại học đào tạo Luật hàng đầu khu vực phía Nam; Hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành giáo dục.

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A person wearing a suit and tie smiling at the camera Description automatically generated

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN: THS. TRẦN MINH TOÀN

TEL: (028) 7109 9245 EXT: 4061   Email: toan.tm@vlu.edu.vn

Ths. Trần Minh Toàn có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học lớn ở Tp. Hồ Chí Minh và có hơn 3 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý bộ môn.

LÝ LỊCH KHOA HỌC

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

A person wearing glasses and smiling at the camera Description automatically generated

PGS. TS. LÊ THỊ BÍCH THỌ

Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường Đại học đào tạo luật hàng đầu cả nước

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS.GVC NGUYỄN HỮU BÌNH

20 năm kinh nghiệm giảng dạy các trường Đại học có đào tạo luật

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. GVC. BÙI THỊ KIM NGÂN

Nguyên Phó trưởng Khoa Luật Dân sự – Đại học Luật Tp.HCM

Hơn 40 kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo luật

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS.GVC.

NGUYỄN THỊ THANH LÊ

Nguyên Trưởng Bộ môn Luật Thương mại, Khoa Thương mại, ĐH Luật Tp.HCM

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo luật

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A person wearing a suit and tie smiling at the camera Description automatically generated

THS. LS. NGUYỄN HOÀI BẢO

Thành viên Đoàn luật sư Tp. HCM, hơn 15 năm kinh nghiệm thực tế trong tư vấn pháp luật, tham gia tranh tụng.

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A person in a yellow shirt Description automatically generated

THS. ĐINH LÊ OANH

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đào tạo luật

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS.LS.

NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN

Thành viên Đoàn Luật sư Tp.HCM, hơn 15 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng.

Hơn 10 năm giảng dạy tại Đại học Lao động – Xã hội CSII

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. ĐINH THU THỦY

Nguyên kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6, Tp. HCM

Cựu sinh viên Khoa Luật Kinh doanh (tiền thân Khoa Luật ngày nay).

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A girl sitting on a table Description automatically generated

THS. NGUYỄN NGỌC BIỆN

THÙY HƯƠNG

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS.

NGUYỄN THỊ KHÁNH NGÂN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. NCS ĐẶNG THỊ HÀN NY

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. PHAN THỴ TƯỜNG VI

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. TRẦN DIỆU THÚY

LÝ LỊCH KHOA HỌC
BỘ MÔN LUẬT HIẾN PHÁP - HÀNH CHÍNH

TRƯỞNG BỘ MÔN: PGS.TS.GVCC PHAN QUANG THỊNH 

TEL: (028) 7109 9245    Email: thinh.pq@vlu.edu.vn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

TS. GVCC

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung Ương

LÝ LỊCH KHOA HỌC

TS. NGUYỄN THỊ

THƯƠNG HUYỀN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. GVC NGUYỄN THỊ NHÀN

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A person wearing a suit and tie Description automatically generated

THS. LS ĐỖ QUANG THUẦN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. ĐỖ TƯỜNG KHẢ ÁI

LÝ LỊCH KHOA HỌC
BỘ MÔN LUẬT QUỐC TẾ

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN PHỤ TRÁCH: THS. GVC NGUYỄN THỊ YÊN 

TEL: (028) 7109 9245    Email: yen.nt@vlu.edu.vn

Nguyên Phó trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.HCM

LÝ LỊCH KHOA HỌC

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

PGS.TS. GVCC

ĐINH NGỌC VƯỢNG

Phó Tổng Thư ký Đề án Bách khoa toàn thư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Khoa Luật

LÝ LỊCH KHOA HỌC

TS. LS. LƯU TIẾN DŨNG

 Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ Quốc Tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A person in a red dress standing in a room Description automatically generated

THS. LS. VŨ THỊ BÍCH HẢI

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. ĐOÀN KIM VÂN QUỲNH

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. LÊ HỒ TRUNG HIẾU

LÝ LỊCH KHOA HỌC
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
A picture containing outdoor, grass, person, standing Description automatically generated

TRƯỞNG BỘ MÔN: TS. GVC VŨ THỊ THÚY

TEL: (028) 7109 9245    Email: thuy.vt@vlu.edu.vn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

TS. GVC BÙI THẾ TỈNH

LÝ LỊCH KHOA HỌC

TS. NGUYỄN TẤT THÀNH

LÝ LỊCH KHOA HỌC
A person wearing a suit and tie Description automatically generated

THS. LS. CAO NGỌC SƠN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THS. TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

LÝ LỊCH KHOA HỌC
KHỐI HÀNH CHÍNH
A person sitting at a table using a computer Description automatically generated

THƯ KÝ KHOA

THS. NGUYỄN THỊ HÒA

A person sitting at a table with a computer and smiling at the camera Description automatically generated

TRỢ LÝ CTSV

CN. PHAN THỊ THÙY DƯƠNG