HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Sinh viên khoa luật tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn do Khoa tổ chức như ngày hội pháp luật, sinh viên và pháp luật, các buổi tòa đàm với những người có kinh nghiêm lâu năm. Bên cạnh đó, sinh viên khoa còn tham gia các hoạt động này do các trường trong địa bàn thành phố tổ chức 

xem thêm