THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2019 – 2020

Khoa Luật thông báo thông tin triển khai khảo sát người học về hoạt động giảng dạy học kỳ II, năm học 2019 – 2020. Đối tượng khảo sát: tất cả sinh viên đại học hệ chính quy tham gia học tập học kỳ II, năm học 2019 – 2020 tại Trường. Đường link khảo […]

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020 – 2021

Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2020 – 2021 (số 1076/2020/KHĐT/-ĐHVL ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Văn Lang), Khoa Luật thông báo một số cột mốc thời gian sau: Sinh viên các khóa 23, 24, 25 của 2 ngành Luật và Luật Kinh tế sẽ tham […]