Khoa Luật họp Hội đồng Khoa mở rộng thông qua khung chương trình đào tạo của khóa 27 ngành Luật và Luật Kinh tế

Sáng ngày 02/7/2021, Khoa Luật đã tổ chức buổi họp trực tuyến của Hội đồng Khoa mở rộng để thông qua Chương trình đào tạo của Khóa 27 ngành Luật và ngành Luật Kinh tế. Ngoài các thành viên của Hội đồng Khoa và đội ngũ giảng viên cơ hữu, buổi họp còn có sự tham dự của các đại biểu đại diện Nhà khoa học chuyên môn, Hội nghề nghiệp, Nhà tuyển dụng và Cựu người học.

Rà soát là một hoạt động định kỳ trong công tác đào tạo, nhằm xác định khối lượng, nội dung kiến thức các học phần trong Chương trình đào tạo trình độ đại học. Mục tiêu rà soát để nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến nội dung môn học theo hướng tập trung vào kiến thức cốt lõi, giảm tải lý thuyết và tăng tính thực hành, đáp ứng nhu cầu của Nhà tuyển dụng.

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh Khóa 27 ngành Luật và ngành Luật Kinh tế, Khoa Luật đã dự thảo Khung chương trình đào tạo của 02 ngành và tổ chức cuộc họp vào sáng ngày 02/7/2021 để xin ý kiến của Hội đồng Khoa mở rộng. Khung chương trình được xây dựng trên tiêu chí kế thừa, có sửa đổi, bổ sung một số học phần để phù hợp với yêu cầu đào tạo mới. Những thay đổi cơ bản của Chương trình đào tạo có thể kể đến như: điều chỉnh tổng số tín chỉ của toàn khóa học xuống còn 130 tín chỉ, điều chỉnh chuẩn đầu ra và nội dung đào tạo phù hợp với chuẩn đầu ra. Ngoài ra, điểm nổi bật của Chương trình đào tạo Khóa 27 là việc bổ sung môn giảng dạy mới với tên gọi Hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây là môn được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Khoa Luật và các trường có đào tạo luật tại các quốc gia khác. Học phần sẽ cung cấp cho người học trong nước những thuật ngữ tiếng Anh phổ biến, cần thiết trong việc hành nghề luật sau này, đồng thời, cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, giúp người học quốc tế có thể tiếp cận, tự tìm hiểu và nghiên cứu.

Với những thay đổi kể trên, Chương trình đào tạo Khóa 27 của cả 02 ngành Luật và Luật Kinh tế được các thành viên của Hội đồng Khoa mở rộng đánh giá cao, kỳ vọng đáp ứng được yêu cầu của Nhà tuyển dụng sau khi sinh viên ra trường. Bên cạnh đó, các thành viên cũng góp ý để Khoa tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp theo hướng ngày càng tăng tính ứng dụng cho Chương trình đào tạo như: tổ chức các buổi hội thảo, tọa, đàm, tăng các học phần kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng văn phòng. Đồng thời, Khoa Luật cũng cần chú trọng đến yêu cầu mới của xã hội khi hành nghề luật trong thời đại 4.0 để tăng cường đào tạo các môn như Anh văn pháp lý, kiến thức về AI, blockchain…

Chương trình đào tạo Khóa 27 của ngành Luật và Luật Kinh tế sau khi được thông qua sẽ chính thức áp dụng bắt đầu từ năm học 2021-2022.

Đoàn Kim Vân Quỳnh

 

Xem thêm bản tin về hoạt động đào tạo của Khoa Luật tại các trang điện tử:

Báo Sài Gòn Giải Phóng: https://www.sggp.org.vn/nam-2021-truong-dai-hoc-van-lang-to-chuc-2-ky-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-luat-kinh-te-743188.html

Trang tin điện tử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: https://thanhuytphcm.vn/tin-tuc/nam-2021-truong-dai-hoc-van-lang-to-chuc-2-ky-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-luat-kinh-te-1491880011

Việt Báo: https://vietbao.vn/nam-2021-truong-dai-hoc-van-lang-to-chuc-2-ky-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-luat-kinh-te-232371.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *