Khoa Luật tổ chức phỏng vấn tuyển chọn Trợ lý giảng dạy cho học kỳ 1, năm học 2021 – 2022

Chiều ngày 17/8/2021, Khoa Luật đã tổ chức buổi phỏng vấn tuyển chọn Trợ giảng (TA) cho học kỳ 1, năm học 2020 – 2021 đối với 09 sinh viên đăng ký tham gia.

 Thành phần Hội đồng tuyển chọn gồm có:

1. PGS.TS. Bùi Anh Thủy, Trưởng Khoa Luật: Chủ tịch Hội đồng;

2. TS. GVC Vũ Thị Thúy, Trưởng Bộ môn Luật Hình sự: Thành viên Thường trực;

3. ThS. Trần Diệu Thúy, Giảng viên: Thư ký Hội đồng;

4. PGS. TS. Phan Quang Thịnh, Trưởng Bộ môn Luật Hiến pháp – Hành chính: Thành viên;

5. ThS. GVC. Nguyễn Thị Yên, Phó trưởng Bộ môn, phụ trách BM Luật Quốc Tế: Thành viên;

6. ThS. Trần Minh Toàn, Phó trưởng Bộ môn Luật Thương mại – Dân sự: Thành viên;

7. TS. Nguyễn Tất Thành, Giảng viên: Thành viên;

8. ThS. Đinh Lê Oanh,Thư ký Hội đồng Khoa: Thành viên.

Trong suốt buổi phỏng vấn, ngoài việc giới thiệu về bản thân, các ứng viên còn tham gia trả lời những câu hỏi của thành viên Hội đồng, chủ yếu xoay quanh kỹ năng ứng xử, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực chuyên môn của ứng viên.

Đây là học kỳ đầu tiên Khoa Luật tổ chức tuyển chọn sinh viên làm TA cho các lớp học phần. Để đáp ứng tiêu chuẩn Trợ lý giảng dạy, sinh viên cần có điểm trung bình chung tích lũy của học kỳ đã tổng hợp điểm gần nhất từ 7.0, điểm tổng kết thi lần 1 của học phần tham gia ứng tuyển TA từ 8.0 và điểm rèn luyện học kỳ gần nhất từ 65.

Thông qua buổi phỏng vấn, Hội đồng tuyển chọn đánh giá rất cao năng lực cũng như định hướng nghề nghiệp rõ ràng của ứng viên tham gia ứng tuyển, đồng thời thông qua danh sách 09 bạn sinh viên vào vòng trong tham gia buổi tập huấn nâng cao do Trung tâm Phát triển năng lực sinh viên tổ chức.

Xin chúc mừng 09 bạn sinh viên, chúc các bạn có 1 học kỳ Trợ giảng thành công và gặt hái được nhiều kết quả như mong đợi.

ThS. Đinh Lê Oanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *