QUY ĐỊNH, VĂN BẢN, BIỂU MẪU VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT  

TÀI LIỆU  XEM CHI TIẾT       
   1 Quy chế biên soạn và phát hành tài liệu học tập của Trường Đại học Văn Lang Tải về
   2 Quy định về Hội thảo khoa học và công nghệ Tải về
   3 Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Văn Lang Tải về
   4 Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên Tải về
   5 Biểu mẫu nghiên cứu khoa học giảng viên Tải về
   6 Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên Tải về

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *