ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC PHẦN LUẬT HÌNH SỰ GIỮA NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Luật Hình sự là một bộ phận trong hệ thống pháp luật Việt Nam, với tính chất là “một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ các quan hệ xã hội và lợi ích quan trọng…”[1], Luật Hình sự đã thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống hình phạt, Luật Hình sự còn có ý nghĩa răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, cũng như bồi dưỡng cho mọi người dân ý thức tuân thủ pháp luật.

Hiểu rõ vai trò quan trọng của Luật Hình sự đối với đời sống xã hội, đặc biệt đối với việc đào tạo sinh viên Luật – những đối tượng có thể trở thành chủ thể thi hành pháp luật trong tương lai, Khoa Luật Trường Đại học Văn Lang đã xây dựng chương trình đào tạo học phần Luật Hình sự cho sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế, với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận nền tảng về Luật Hình sự và các loại tội phạm, từ đó trang bị cho sinh viên khả năng nhận diện và phân biệt từng tội phạm, nhóm tội phạm cụ thể được Bộ luật Hình sự quy định. Tuy nhiên, chương trình đào tạo ngành Luật và ngành Luật Kinh tế có sự khác biệt nhất định về mục tiêu đào tạo. Do đó, chương trình đào tạo của học phần Luật Hình sự cũng có nét đặc thù riêng giữa ngành Luật và ngành Luật Kinh tế.

Chương trình đào tạo học phần Luật Hình sự cho sinh viên ngành Luật Kinh tế.

Mục tiêu chung của Chương trình này là đào tạo ra những cử nhân Luật Kinh tế có kiến thức pháp luật về kinh tế chuyên sâu, có năng lực thực hành nghề nghiệp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung, nhất là về lĩnh vực quản lý kinh tế và các hoạt động sản xuất – kinh doanh. Do đó, đối với học phần Luật Hình sự, sinh viên ngành Luật Kinh tế sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản như: khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của luật hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khái niệm trách nhiệm hình sự; mục đích của hình phạt,…cũng như cách nhận diện, phân biệt các loại tội phạm, đặc biệt tập trung vào nhóm các tội phạm về kinh tế,…Theo đó, toàn bộ nội dung của chương trình đào tạo học phần Luật Hình sự đối với sinh viên ngành Luật Kinh tế bao gồm 3 tín chỉ (45 tiết học). Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên ngành Luật Kinh tế sẽ nắm vững những kiến thức nền tảng về Luật Hình sự và các tội phạm được Bộ luật Hình sự quy định, cũng như những kiến thức chuyên sâu về nhóm các tội phạm về kinh tế.

DH van lang ngay hoi phap luat 2018 2019 07

Chương trình đào tạo học phần Luật Hình sự cho sinh viên ngành Luật.

Mục tiêu chung của Chương trình này là đào tạo ra những cử nhân Luật có kiến thức pháp luật nói chung và chuyên sâu về Luật dân sự hoặc Luật hình sự nói riêng. Do đó, chương trình đào tạo học phần Luật Hình sự dành cho sinh viên ngành Luật sẽ được thiết kế chuyên sâu hơn, không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận nền tảng mà còn đi sâu vào những vấn đề phức tạp, tồn tại trong quy định của Bộ luật Hình sự và thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự. Toàn bộ nội dung của chương trình đào tạo học phần Luật hình sự đối với sinh viên ngành Luật được thiết kế thành 5 tín chỉ (75 tiết học). Trong đó bao gồm học phần Luật Hình sự phần chungLuật Hình sự phần các tội phạm.

Học phần Luật Hình sự phần chung gồm 3 tín chỉ( 45 tiết), cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về Luật Hình sự như: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản của Luật Hình sự; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của Bộ luật Hình sự; tội phạm, cấu thành tội phạm; khách thể và chủ thể của tội phạm; khái niệm, trách nhiệm hình sự; mục đích của hình phạt; hệ thống hình phạt và các biện pháp tư pháp khác; trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; các loại tội phạm về kinh tế,…Học phần Luật Hình sự phần các tội phạm gồm 2 tín chỉ (30 tiết), trang bị cho sinh viên khả năng nhận diện và phân biệt tất cả các loại tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự. Sau khi hoàn thành học phần Luật Hình sự phần chungLuật Hình sự phần các tội phạm, sinh viên ngành Luật sẽ có thể vận dụng kiến thức được học trong việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự; viết bài bào chữa hoặc bài bảo vệ cho thân chủ; phân tích quy định của Bộ luật Hình sự nhằm tìm ra những điểm còn hạn chế trong luật, góp ý sửa đổi Luật Hình sự,…

Việc xây dựng chương trình đào tạo học phần Luật Hình sự có sự khác biệt như trên giữa hai ngành Luật và Luật Kinh tế nhằm giúp sinh viên Khoa Luật đưa ra quyết định lựa chọn ngành học phù hợp với sở trường và định hướng nghề nghiệp của bản thân trong tương lai/./

[1] Lời nói đầu của BLHS năm 1999

ThS. Trần Thị Mỹ Duyên – Bộ môn Luật Hình sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *