Trường Đại học Văn Lang thẩm định Đề án mở ngành đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế

Việt Nam ngày nay hội nhập rất sâu rộng vào đời sống quốc tế, theo đuổi mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Do vậy, nhân lực ngành Luật Kinh tế nói chung, nhân lực trình độ thạc sĩ ngành Luật Kinh tế nói riêng trở thành nhu cầu rất cần thiết cho xã hội, nhất là đối với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Nhận thức được nhu cầu đó, Trường Đại học Văn Lang đã giao Khoa Luật sọan thảo Đề án mở ngành đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế. Sáng ngày 28/9/2020, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học Văn Lang tổ chức thẩm định Đề án cùng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế.

Hội đồng thẩm định cùng Tổ soạn thảo trong cuộc họp

Hội đồng thẩm định Đề án gồm: PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Chủ tịch; PGS. TS. Nguyễn Văn Áng – Phó Chủ tịch; PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh – Ủy viên Thư ký; TS. Trần Anh Minh – Ủy viên và TS. Nguyễn Cửu Đỉnh – Ủy viên.

PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu chủ trì buổi thẩm định Đề án

PGS.TS. Bùi Anh Thủy thay mặt Tổ soạn thảo Đề án trình bày trước Hội đồng KH-ĐT những nội dung cơ bản của Đề án. Theo đó việc mở ngành đáp ứng nhu cầu xã hội và mục tiêu chiến lược của Trường ĐH Văn Lang giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2030.

Đề án thể hiện, Trường ĐH Văn Lang có đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về mở ngành đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế như: Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện, hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong đào tạo.

PGS. TS. Bùi Anh Thủy thay mặt tổ soạn thảo CTĐT trình bày đề án mở ngành trước Hội đồng

Hội đồng Khoa học – Đào tạo đánh giá cao nỗ lực của Tổ soạn thảo Đề án. Hội đồng cho rằng, Đề án được trình bày cẩn thận, cấu trúc phù hợp, nội dung đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu và phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng cũng đưa ra một số góp ý hoàn thiện Đề án để thực hiện bước thành lập Hội đồng thẩm định ngoài.

Bài: ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngân

Ảnh: Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *