NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG CỦA KHOA LUẬT DO PGS.TS BÙI ANH THỦY – TRƯỞNG KHOA LÀM CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Ngày 25/8/2020, Trường Đại học Văn Lang tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học “Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động từ thực tiễn các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai” do một nhóm nghiên cứu gồm 5 giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang, đứng đầu là PGS. TS Bùi Anh Thủy – Trưởng Khoa, chủ nhiệm Đề tài, thực hiện.

Các thành viên trong nhóm nghiên cứu: PGS. TS Phan Quang Thịnh, ThS. Trần Minh Toàn, ThS. LS Nguyễn Hoài Bảo, ThS. LS Nguyễn Thị Kim Quyên-Thư ký Đề tài.

Nhóm Nghiên cứu bảo vệ Đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện trong khoảng thời gian 6 tháng. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của nhóm nghiên cứu, thể hiện tính mới với việc giải quyết các vấn đề đặt ra trong quan hệ lao động nói chung và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp FDI nói riêng.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài có thể sử dụng để triển khai trên thực tiễn tại các KCN, Khu chế xuất ở các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước có nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư, kinh doanh. Kết quả nghiên cứu đề tài cũng là nguồn tham khảo rất hữu ích, quý giá trong việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập nghiên cứu của sinh viên chuyên Luật.

Bên cạnh Báo cáo tổng kết nghiên cứu, còn có 01 bài báo về cùng chủ đề được đăng tải trên tạp chí khoa học Dân chủ và Pháp luật của Bộ Tư pháp.

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá Đề tài có ý nghĩa rất thiết thực, có tính thực tiễn cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta. Với kết quả trên, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Tốt./.

 Bài: ThS. Trần Minh Toàn

Ảnh: Phan Quang Thịnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *