SỨ MỆNH-TẦM NHÌN-MỤC TIÊU

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Mục tiêu chiến lược[1]

Điều hành

DH van lang su mangsu menh

 

 

 

Trường Đại học Văn Lang là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đóng góp tích cực vào sự thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

DH van lang tam nhin

tam nhin

 

 

Đến năm 2025, Trường Đại học Văn Lang trở thành trường đại học có vị thế cao trong hệ thống các trường đại học theo định hướng ứng dụng của Việt Nam; ngang tầm với các trường đại học trong khu vực về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.


muc tieu

 

 

Xây dựng Trường Đại học Văn Lang trở thành trường đại học đa ngành, đa bậc học, đảm bảo chất lượng đào tạo; là địa chỉ đáng tin cậy đối với người học; là đối tác tin cậy của các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

(Theo Quyết định số 372/QĐ/VL-HĐQT ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị v/v Công bố sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Trường Đại học Văn Lang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025).

Kế hoạch chiến lược Trường Đại học Văn Lang giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn đến 2025 (tải về QĐ 347/QĐ-ĐHVL)

  1. http://www.vanlanguni.edu.vn/trang-chu/su-menh-tam-nhin-muc-tieu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *